როდესაც ღმერთები იღიმებიან

რუსეთი 2007

ფილმი „როდესაც ღმერთები იღიმებიან“ - ეს არის მოგზაურობა იდუმალებით მოცულ სამყაროში, სადაც კიბის თითოეული საფეხური, თითოეული სკულპტურული გამოსახულება თავის თავში ერთდროულად ინახავს როგორც საიდუმლოს, ასევე გასაღებს ამ საიდუმლოს ამოსახსნელად.

”მსოფლიო არქიტექტურის საიდუმლოებები” - ეს არის ყველაზე იდუმალი და მნიშვნელოვანი მოვლენები კაცობრიობის ისტორიაში , ადამიანთა ბედისწერები, დიადი ცივილიზაციების დიადი საიდუმლოებანი, რომლებიც მოულოდნელად იხსნებიან არქიტექტურის პრიზმაში. სასახლეები და ტაძრები, სივრცეში და დროში ჩაკარგული ქალაქები... რვა ფილმი. თითოეული მათგანი რაღაც ახლის აღმოჩენაა.