ნანა გეტაშვილი საუბრობს სასტუმრო ოთახის ”რუსული მოდერნის” სტილში გაფორმების საიდუმლოებებზე

  • /images/cms/thumbs/f8de2da1e1919b14ec2b3d34762a9b33e56fef61/9a9ac966082da96eb0fbf9bc018c63d2_auto_526_jpg.jpg
  • /images/cms/thumbs/f8de2da1e1919b14ec2b3d34762a9b33e56fef61/d96b8f277351f113a8786fbb6cda16c1_auto_526_jpg.jpg

PDF-ფაილის ჩამოტვირთვა