ნანა გეტაშვილი. ფორმები და სივრცეები იდეისთვის - ჰარმონია

  • /images/cms/thumbs/81c9344fb602280d6e53785f642444ad27bce48c/1_auto_526_jpg.jpg
  • /images/cms/thumbs/81c9344fb602280d6e53785f642444ad27bce48c/2_auto_526_jpg.jpg
  • /images/cms/thumbs/81c9344fb602280d6e53785f642444ad27bce48c/3_auto_526_jpg.jpg
  • /images/cms/thumbs/81c9344fb602280d6e53785f642444ad27bce48c/4_auto_526_jpg.jpg

ინტერვიუ ნანა ჰერნანდეს გეტაშვილთან მის შემოქმედებით გზაზე, არქიტექტურასა და დიზაინში ჰარმონიისა და ესთეტიკის პრინციპების დაცვის მნიშვნელობაზე, იმის შესახებ, თუ რაოდენ მნიშვნელოვანია შეიქმნას ყოველი კონკრეტული პროექტისთვის განსაკუთრებული სივრცე, რომელიც ჰარმონიაში იქნება ადამიანის შინაგან და გარე სამყაროსთან.

PDF-ფაილის ჩამოტვირთვა