• ნანა გეტაშვილი: ”ყოველ დღე მივდივარ ამ ხვეულებზე, რათა ერთხელ კიდევ დავინახო. . .”