ნანა გეტაშვილი შევიდა დსთ და ბალტიის ქვეყნების კინოფესტივალის ”კინოშოკ-2008”-ის ჟიურის შემადგენლობაში.

  • /images/cms/thumbs/b031c467f337e26a33a485761ed6ef98c4921a47/faab9aced47c7d1972208093d9fe6215_auto_526_jpg.jpg
  • /images/cms/thumbs/b031c467f337e26a33a485761ed6ef98c4921a47/1e36376af582dcd9ee700b4219279ae5_auto_526_jpg.jpg
  • /images/cms/thumbs/b031c467f337e26a33a485761ed6ef98c4921a47/98a3b42f13adee124033959509d5e891_auto_526_jpg.jpg
  • /images/cms/thumbs/b031c467f337e26a33a485761ed6ef98c4921a47/d2988da732b2d6213655c4c249e47478_auto_526_jpg.jpg

12 სექტემბერს ანაპაში დაიწყო დსთ და ბალტიის ქვეყნების XVII ღია კინოფესტივალი.