ჟურნალ მეზონინის დეკორის კვირეული

  • /images/cms/thumbs/cbebf4d2d566e636155aba2d697a976d9ef003a6/a789c227e2747e09db22c34b0923f5e5_auto_526_jpg.jpg
  • /images/cms/thumbs/cbebf4d2d566e636155aba2d697a976d9ef003a6/c0074a7cc13807fb4fd74d8ec303021f_auto_526_jpg.jpg

სტილისა და დროის იდუმალება, ფორმათა უზუსტობა და ხაზების გადახლართვა, ჩვეული სამგანზომილებიანი სივრცის სირთულე-ყოველივე ეს რუსული მოდერნია, გასული საუკუნის არაეთგვაროვანი და საკამათო სტილი.