-

2012 წლის 28-30 ივნისს ნანა ჰერნანდეს გეტაშვილი გამოვიდა მოხსენებით თემაზე: ”ემოციური ლიდერობა: თანამედროვე თანამედროვე ქალი შემოქმედებითი კოლექტივის მართვისას.”

  • /images/cms/thumbs/50a48b6fa0feee99341ff07ce83fed35baad7ca4/aal7148-copy_auto_526_jpg.jpg
  • /images/cms/thumbs/50a48b6fa0feee99341ff07ce83fed35baad7ca4/aal7528-copy_auto_526_jpg.jpg
  • /images/cms/thumbs/50a48b6fa0feee99341ff07ce83fed35baad7ca4/aal7554_auto_526_jpg.jpg
  • /images/cms/thumbs/50a48b6fa0feee99341ff07ce83fed35baad7ca4/aal6962-copy2_auto_526_jpg.jpg
  • /images/cms/thumbs/50a48b6fa0feee99341ff07ce83fed35baad7ca4/aal6717-copy2_auto_526_jpg.jpg
  • /images/cms/thumbs/50a48b6fa0feee99341ff07ce83fed35baad7ca4/aal6625-copy_auto_526_jpg.jpg
  • /images/cms/thumbs/50a48b6fa0feee99341ff07ce83fed35baad7ca4/aal6883-copy_cr2_auto_526_jpg.jpg

ნანა ჰერნანდეს გეტაშვილი გამოვიდა მოხსენებით თემაზე:  ”ემოციური ლიდერობა: თანამედროვე თანამედროვე ქალი შემოქმედებითი კოლექტივის მართვისას.”  

 

APEC - აზია-წყნარი ოკეანიის ეკონომიკური კავშირი - აერთიანებს 21 ქვეყნის ეკონომიკებს, რომელთა წილად მოდის მსოფლიოს მთლიანი შიდა პროდუქტის 57%-ზე მეტი და  მსოფლიო ვაჭრობის მოცულობის დაახლოებით ნახევარი. ესენი არიან  სრულიად განსხვავებული ქვეყნები: ჩილედან კანადამდე, პაპუა-ახალი გვინეადან იაპონიამდე. რუსეთი 1998 წლიდან არის APEC -ში გაწევრიანებული, 2012 წელს კი ვლადივოსტოკში კუნძულ რუსკიზე უმასპიძლა APEC -ის სამიტს.    

სანკტ-პეტერბურგში გამართული ფორუმის თემა იყო „ ქალები და ინოვაციური ეკონომიკური ზრდა“.  ღონიძიების მაღალმა სტატუსმა განსაზღვრა მონაწილეთა შემადგენლობა: რუსეთის დელეგაციას ხელძღვანელობდა ფედერაციის საბჭოს თავმჯდომარე ვალენტინა მატვიენკო, ხოლო აშშ-ს დელეგაციას - სახელმწიფო მინისტრი ჰილარი კლინტონი.

ქალთა საკითხებს APEC - ის ღონიძიებების ფარგლებში სულ უფრო დიდი მნიშვნელობა ენიჭება, რამდენადაც მსოფლიო ეკონომიკის განვითარება წარმოუდგენელია ქალთა მონაწილეობის გარეშე. ისმის კითხვა: რა ღირს ქალთა საქმიანობა ეკონომიკისთვის და თავად ქალებისთვის? ეკონომიკაში დასაქმებული ქალებს ყველგან აწევთ ორმაგი დატვირთვა, რამდენადაც ისინი ასრულებენ ოჯახური საქმიანობის ლომის წილს. მსოფლიოში არ მოიძებნება ისეთი ქვეყანა, სადაც ქალები მამაკაცის ტოლფასოვან შრომაში ასევე ტოლფასოვან ანაზღაურებას იღებდნენ. ქალები განიცდიან პროფესიულ სეგრეგაციას გამომდინარე იქიდან, რომ ხდება მათი გარიყვა ეკონომიკის  დაბალანაზღაურებად დარგებში და ასევე  მათ პროფესიულ ზრდას ექმნება წინაღობები.

 

ამიტომაც  APEC - ის ქვეყნების ლიდერმა ქალებმა თავიანთ პრიორიტეტულ საქმიანობად განსაზღვრეს კაპიტალთან და ფინანსებთან ხელმისაწვდომობის გაფართოება, ქალთა პოტენციალისა და კვალიფიკაციის ამაღლება, ბიზნესში ხელმძღვანელ პოზიციებზე ქალთა რაოდენობის ზრდა, სამსახურეობრივი წინსვლისთვის პირობების შექმნა, ქალთა მეწარმეობის განვითარება, ქალთათვის ახალი ეკონომიკური შესაძლებლობების შექმნა, მათ შორის ახალი