-

ატეს-ის სამიტი კუნძულ ბალიზე, ინდონეზია

  • /images/cms/thumbs/327ed2c649afe98ee9c180cf6800a1b39e41b497/apec1_auto_526_jpg.jpg
  • /images/cms/thumbs/327ed2c649afe98ee9c180cf6800a1b39e41b497/apec_auto_526_jpg.jpg
  • /images/cms/thumbs/327ed2c649afe98ee9c180cf6800a1b39e41b497/apec3_auto_526_jpg.jpg
  • /images/cms/thumbs/327ed2c649afe98ee9c180cf6800a1b39e41b497/session_six_park_geun-hye_widodo_s_jusuf-4_auto_526_jpg.jpg
  • /images/cms/thumbs/327ed2c649afe98ee9c180cf6800a1b39e41b497/session_nine_shinzoabe_sigidkurniawan_6_auto_526_jpg.jpg
  • /images/cms/thumbs/327ed2c649afe98ee9c180cf6800a1b39e41b497/slider-session-13vladimir-putin_auto_526_jpg.jpg
  • /images/cms/thumbs/327ed2c649afe98ee9c180cf6800a1b39e41b497/session_twelve_johnkerry_sigidkurniawan_4_auto_526_jpg.jpg

ორგანიზაციის საქმიანი სამიტი: “აზიურ-წყნაროკეანური ეკონომიკური თანამშრომლობა” შედგა 2013  წლის 6-8 ოქტომბერს კუნძულ ბალიზე. შეხვედრის ძირითადი თემა იყო “რეგიონალური ურთიერთობის გაღრმავება მსოფლიო ეკონომიკაში შენარჩუნებული არასტაბილურობის პირობებში”. ღონისძიების დღის რეჟიმში შეტანილი იყო ასევე საკითხები, რომლების შეეხებოდა ენერგიის განახლებად წყაროებს, რომელთა მხარდაჭერითაც გამოვიდა ნანა გიორგია ასული ერნანდეს-გეტაშვილი, რომელიც ესწრებოდა ეკონომიკისა და პოლიტიკის მოღვაწეთა ყოველწლიურ შეხვედრას . აღსანიშნავია, რომ თავის პროექტებში არქიტექტორი იყენებს ულტრატანამედროვ ტექნოლოგიებს და კონსტრუქციებს, მათ შორის მზის ელემენტებს, ქარის გენერატორებს და სხვა da sხ. ამრიგად, სამიტმა ბიძგი მისწა ენერგიის განახლებადი წყაროების გამოყენების განვითარების შემდგომ ეტაპს მსოფლიოში და კერძოდ კი, კომპანია NGGalaxy –ის მიერ.