კონცეპტუალური პროექტი ’’მომავლის ენერგია’’ ექსპო-2017, ასტანა, ყაზახეთის რესპუბლიკა.

 • /images/cms/thumbs/d4e560dd0c507875f720eca9ea4d3411e63b5fe4/ng_project_presentation_expo-2017-1_auto_526_jpg.jpg
 • /images/cms/thumbs/d4e560dd0c507875f720eca9ea4d3411e63b5fe4/ng_project_presentation_expo-2017-2_auto_526_jpg.jpg
 • /images/cms/thumbs/d4e560dd0c507875f720eca9ea4d3411e63b5fe4/ng_project_presentation_expo-2017-3_auto_526_jpg.jpg
 • /images/cms/thumbs/d4e560dd0c507875f720eca9ea4d3411e63b5fe4/ng_project_presentation_expo-2017-4_auto_526_jpg.jpg
 • /images/cms/thumbs/d4e560dd0c507875f720eca9ea4d3411e63b5fe4/ng_project_presentation_expo-2017-5_auto_526_jpg.jpg
 • /images/cms/thumbs/d4e560dd0c507875f720eca9ea4d3411e63b5fe4/ng_project_presentation_expo-2017-6_auto_526_jpg.jpg
 • /images/cms/thumbs/d4e560dd0c507875f720eca9ea4d3411e63b5fe4/ng_project_presentation_expo-2017-7_auto_526_jpg.jpg
 • /images/cms/thumbs/d4e560dd0c507875f720eca9ea4d3411e63b5fe4/ng_project_presentation_expo-2017-8_auto_526_jpg.jpg
 • /images/cms/thumbs/d4e560dd0c507875f720eca9ea4d3411e63b5fe4/ng_project_presentation_expo-2017-9_auto_526_jpg.jpg
 • /images/cms/thumbs/d4e560dd0c507875f720eca9ea4d3411e63b5fe4/ng_project_presentation_expo-2017-10_auto_526_jpg.jpg
 • /images/cms/thumbs/d4e560dd0c507875f720eca9ea4d3411e63b5fe4/ng_project_presentation_expo-2017-11_auto_526_jpg.jpg
 • /images/cms/thumbs/d4e560dd0c507875f720eca9ea4d3411e63b5fe4/ng_project_presentation_expo-2017-12_auto_526_jpg.jpg
 • /images/cms/thumbs/d4e560dd0c507875f720eca9ea4d3411e63b5fe4/ng_project_presentation_expo-2017-13_auto_526_jpg.jpg
 • /images/cms/thumbs/d4e560dd0c507875f720eca9ea4d3411e63b5fe4/ng_project_presentation_expo-2017-14_auto_526_jpg.jpg
 • /images/cms/thumbs/d4e560dd0c507875f720eca9ea4d3411e63b5fe4/ng_project_presentation_expo-2017-15_auto_526_jpg.jpg
 • /images/cms/thumbs/d4e560dd0c507875f720eca9ea4d3411e63b5fe4/ng_project_presentation_expo-2017-16_auto_526_jpg.jpg
 • /images/cms/thumbs/d4e560dd0c507875f720eca9ea4d3411e63b5fe4/ng_project_presentation_expo-2017-17_auto_526_jpg.jpg
 • /images/cms/thumbs/d4e560dd0c507875f720eca9ea4d3411e63b5fe4/ng_project_presentation_expo-2017-18_auto_526_jpg.jpg
 • /images/cms/thumbs/d4e560dd0c507875f720eca9ea4d3411e63b5fe4/ng_project_presentation_expo-2017-19_auto_526_jpg.jpg

ყაზახური ეპოსი და სამყაროს სიმბოლოები თანამედროვე კონსტრუქციულ გადაწყვეტილებებში, ენერგიის თვითრეგენერაციის სისტემები, მაგნიტური ჩქაროსნული გზები და შეთავსებული რეალობის ტრანსლაცია  არქიტექტორ ნანა ერნანდეს-გეტაშვილის კონცეპტუალურ პროექტში საგამოფენო კომპლექსი ექსპო-2017,   ასტანა, ყაზახეთის რესპუბლიკა.

Links to video

 

კონცეპტუალური პროექტი ’’მომავლის ენერგია’’ ექსპო-2017, ასტანა, ყაზახეთის რესპუბლიკა.

 

კონცეპტუალური პროექტი ’’მომავლის ენერგია’’ ექსპო-2017, გახსნის ცერემონია, ასტანა, ყაზახეთის რესპუბლიკა.