ჟურნალ მეზონინის დეკორის კვირეული 2003 წ. აპრილი

  • /images/cms/thumbs/66cfd08b7eb622bdfb91c5dbded720f22e81a21e/5acff8f41a9f340fbaa0f921382818be_auto_526_jpg.jpg
  • /images/cms/thumbs/66cfd08b7eb622bdfb91c5dbded720f22e81a21e/5557bcdb0e180d32c06cb454cc5422f2_auto_526_jpg.jpg
  • /images/cms/thumbs/66cfd08b7eb622bdfb91c5dbded720f22e81a21e/11501a73fd295d3a4640c8187e787ec6_auto_526_jpg.jpg
  • /images/cms/thumbs/66cfd08b7eb622bdfb91c5dbded720f22e81a21e/85934571f94ecce042d7a04c150cb121_auto_526_jpg.jpg
  • /images/cms/thumbs/66cfd08b7eb622bdfb91c5dbded720f22e81a21e/7a6637f0dcc179b6f229303b811d4632_auto_526_jpg.jpg

სასიამოვნოა ზამთრის საღამოს თბილ აბაზანაში ნებივრობა და ზაფხულის საზღვაო მოგზაურობის გახსენება