სარაგოსაში EXPO-2008-ზე რუსეთის სექცია დაჯილდოვდა გამოფენების საერთაშორისო ბიუროს ვერცხლის მედლით პავილიონის საუკეთესო დიზაინისათვის, რომელიც შეასრულა ნანა გეტაშვილმა.

 • /images/cms/thumbs/42022685fd9f4e96cc76e8d98a56c09b558cc495/project-124-267-bigimage_auto_526_jpg.jpg
 • /images/cms/thumbs/42022685fd9f4e96cc76e8d98a56c09b558cc495/project-124-268-bigimage_auto_526_jpg.jpg
 • /images/cms/thumbs/42022685fd9f4e96cc76e8d98a56c09b558cc495/project-124-270-bigimage_auto_526_jpg.jpg
 • /images/cms/thumbs/42022685fd9f4e96cc76e8d98a56c09b558cc495/project-124-272-bigimage_auto_526_jpg.jpg
 • /images/cms/thumbs/42022685fd9f4e96cc76e8d98a56c09b558cc495/project-124-273-bigimage_auto_526_jpg.jpg
 • /images/cms/thumbs/42022685fd9f4e96cc76e8d98a56c09b558cc495/project-124-274-bigimage_auto_526_jpg.jpg
 • /images/cms/thumbs/42022685fd9f4e96cc76e8d98a56c09b558cc495/project-124-275-bigimage_auto_526_jpg.jpg
 • /images/cms/thumbs/42022685fd9f4e96cc76e8d98a56c09b558cc495/project-124-276-bigimage_auto_526_jpg.jpg
 • /images/cms/thumbs/42022685fd9f4e96cc76e8d98a56c09b558cc495/project-124-277-bigimage_auto_526_jpg.jpg
 • /images/cms/thumbs/42022685fd9f4e96cc76e8d98a56c09b558cc495/project-124-278-bigimage_auto_526_jpg.jpg
 • /images/cms/thumbs/42022685fd9f4e96cc76e8d98a56c09b558cc495/project-124-279-bigimage_auto_526_jpg.jpg
 • /images/cms/thumbs/42022685fd9f4e96cc76e8d98a56c09b558cc495/project-124-280-bigimage_auto_526_jpg.jpg
 • /images/cms/thumbs/42022685fd9f4e96cc76e8d98a56c09b558cc495/project-124-281-bigimage_auto_526_jpg.jpg
 • /images/cms/thumbs/42022685fd9f4e96cc76e8d98a56c09b558cc495/project-124-282-bigimage_auto_526_jpg.jpg

სარაგოსაში EXPO-2008-ზე რუსეთის სექცია დაჯილდოვდა გამოფენების საერთაშორისო  ბიუროს ვერცხლის მედლით პავილიონის საუკეთესო დიზაინისათვის.