ინტერიერის ფილოსოფია

2006 წელს პირველად გამოიცა ნანა ჰერნანდეს გეტაშვილის წიგნი-ალბომი „ინტერიერის ფილოსოფია“. წიგნი-ალბომი 2011 წელს ხელახლა გამოიცა ავტორის 20-წლიანი შემოქმედებითი საქმიანობის აღსანიშნავად.