მსოფლიო არქიტექტურის საიდუმლოებები

სს „ტიპოგრაფია „ნოვოსტი“, 2008

2008 წელს გამოვიდა წიგნი „მსოფლიო არქიტექტურის საიდუმლოებები“, რომელსაც 8 DVD-ს სახით საჩუქრად დართული ჰქონდა დოკუმენტური გადაცემების - „მსოფლიო არქიტექტურის საიდუმლოებები“ - ციკლი.

წიგნის „. მსოფლიო არქიტექტურის საიდუმლოებები“ პრეზენტაცია შედგა 2008 წლის 2 ოქტომბერს „ბიბლიო გლობუსში“. პროექტის კონსულტანტი და სამეცნიერო კონსულტანტია ნანა გეტაშვილის დედა - ნინა გეტაშვილი. „. მსოფლიო არქიტექტურის საიდუმლოებები“ - ეს არის ყველაზე იდუმალი და მნიშვნელოვანი მოვლენები კაცობრიობის ისტორიაში, ადამიანთა ბედისწერები, დიადი ცივილიზაციების დიადი საიდუმლოებანი, რომლებიც მოულოდნელად იხსნებიან არქიტექტურის პრიზმაში. სასახლეები და ტაძრები, სივრცეში და დროში ჩაკარდული ქალაქები.