ნანა გეთაშვილი ვიქტორ ეროფეევთან ერთად როგორც ექსპერტი მონაწილეობდა სატელევიზიო გადაცემაში ”აპოკრიფი”

ვიქტორ ეროფეევის თოლქ-შოუ. ჩვენ დანამდვილებით არ ვიცით, თუ რა მდგომარეობაშია ბიბლიოთეკები მთელ ქვეყანაში. ვიცით, რომ მდგომარეობა უმჯობესდება, მაგრამ მაინც გვსურს ვიცოდეთ დაწვრილებით

Гости:

Екатерина Гениева, директор Всероссийской библиотеки иностранной литературы им. М. Рудомино;

Игорь Губерман, поэт;

Анатолий Семенов, представитель комитета по культуре Госдумы РФ;

Михаил Афанасьев, директор Государственной публичной исторической библиотеки;

Нана Геташвили, архитектор;

Стефано Верреккья, писатель;

Лилия Багрова, директор Центральной библиотеки N36 им. Н.А. Добролюбова г. Москвы.