ნანა გეტაშვილი დოკუმენტურ ფილმ „ტრუდოგოლიკებში“

”შრომა ადამიანს არჩენს, ხოლო სიზარმაცე ღუპავს”, ”უშრომელად თევზსაც ვერ დაიჭერ ტბორში” . . . ყველა დროში უსაქმურობისკენ სწრაფვა ცოდვად და მანკიერებად ითვლებოდა”